Hrvatski jezični portal

plȁcmuzika

plȁcmuzika ž 〈D L -ici/plȁcmuziki〉

Definicija
glazb.
1. razg. zast. promenadna glazba, promenadni orkestar
2. pejor. loš orkestar (koji svoju nekvalitetu i nedostatke pokriva bukom instrumenata i gradskom vrevom)
Etimologija
v. plac + v. muzika