Hrvatski jezični portal

plȃn

plȃn m 〈N mn plȁnovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N plan
G plana
D planu
A plan
V plane
L planu
I planom
množina
N planovi
G planova
D planovima
A planove
V planovi
L planovima
I planovima
Definicija
1. a. unaprijed utvrđen skup mjera kojima se predviđa ostvarenje određenih zadataka i vrijeme u kojemu ih treba izvršiti [donijeti plan; plan razvoja; petogodišnji plan; dugoročni plan] b. zamisao o onome što treba izvršiti da se postigne željeni cilj [plan osnivanja poduzeća] c. utvrđeni red i tok izlaganja, ostvarivanja čega [plan rasprave; plan predavanja]
2. građ. crtež, nacrt koji u određenom omjeru prikazuje kakvo mjesto, predio, građevinu i sl. [plan gradilišta]; projekt
3. lik. u slikarstvu, prostor koji se doima bližim ili daljim od osnovnog prizora [prvi/drugi plan]
4. film. standardizirani izbor kuta kamere za snimanje pojedinog statičnog kadra [krupni (gro) plan; opći (total) plan; američki plan]
Sintagma
urbanistički plan službeni dokument kojim se propisuje što se gdje namjerava i smije graditi;
plan grada shematski prikaz rasporeda gradskih ulica i važnijih ustanova
Etimologija
njem. Plan ← fr.lat. planus: ravnina