Hrvatski jezični portal

bȃlta2

bȃlta2 ž 〈G mn -ā〉

Definicija
geol. jezero riječnog podrijetla u poplavljenoj ravnici donjeg toka Dunava i u njegovoj delti, ob. u napuštenom koritu