Hrvatski jezični portal

bȃlta1

bȃlta1 ž 〈G mn -ā/-ī〉

Definicija
reg.
1. sjekira
2. pov. bojna sjekira, vrsta starinskog oružja
Etimologija
tur.