Hrvatski jezični portal

nȕla

nȕla ž 〈G mn nẉlā〉

Izvedeni oblici
jednina
N nula
G nule
D nuli
A nulu
V nulo
L nuli
I nulom
množina
N nule
G nula
D nulama
A nule
V nule
L nulama
I nulama
Definicija
1. mat. cijeli broj sa svojstvom neutralnog elementa za operaciju zbrajanja (a + 0 = 0 + a = a), također kardinalni broj praznog skupa; ništica
2. razg. nulište
3. pren. pejor. onaj koji je beznačajan (o osobi, stvari ili pojmu)
4. lingv. odsutnost glasovnog izraza kao oznaka jezičnog značenja; nulta oznaka, nulti morfem
Sintagma
apsolutna nula term. nulta točka apsolutne temperature, najniža točka do koje se može ohladiti neka tvar, tj. -273,15 °C, odnosno 0 K;
moralna nula osoba bez moralnih vrijednosti
Frazeologija
ošišati na nulu potpuno ošišati, do glave;
pasti na nulu izgubiti sve (moralno ili materijalno);
jedan (prema) nula, dva (prema) nula itd. očitavanje rezultata: 1: 0, 2: 0 itd.;
to je ravno nuli, (taj je) ravan nuli kao ništa, bez učinka, bez rezultata, bez vrijednosti [rezultat je ravan nuli];
početi od nule (ništice) = početi s ledine, v. ledina
Etimologija
lat. nullus: nijedan