Hrvatski jezični portal

Bàlkān

Bàlkān m 〈G Balkána〉

Izvedeni oblici
jednina
N Balkan
G Balkana
D Balkanu
A Balkan
V Balkane
L Balkanu
I Balkanom
Definicija
1. geogr. planinski masiv na SI Balkanskog poluotoka; Stara planina
2. (od 19. st.) geopolitički naziv za Balkanski poluotok, v.
3. sve zemlje na Balkanskom poluotoku
4. a. pren. surova ili primitivna sredina (ob. o kulturnom i političkom životu), opr. Europa b. razg. prema zapadu neprecizno određeno područje jednoga od poluotoka Europe, Balkanski poluotok