Hrvatski jezični portal

balónac

balónac m 〈G -nca, N mn -nci, G bàlōnācā〉

Izvedeni oblici
jednina
N balonac
G balonca
D baloncu
A balonac
V balonče
L baloncu
I baloncem
množina
N balonci
G balonaca
D baloncima
A balonce
V balonci
L baloncima
I baloncima
Definicija
1. a. onaj koji putuje sportskim balonom, koji se bavi balonima kao sportom i zračnim plovilom; balonar b. onaj koji radi s balonima (ometanje, meteorološka istraživanja i mjerenja itd.)
2. razg. ogrtač od balonske svile; balon-mantil, baloner