Hrvatski jezični portal

òdra

òdra ž 〈G mn -dārā〉

Definicija
bot. biljka (Coronopus procumbens) iz porodice krstašica (Cruciferae)