Hrvatski jezični portal

advèntist

advèntist m

Izvedeni oblici
jednina
N adventist
G adventista
D adventistu
A adventista
V adventiste
L adventistu
I adventistom
množina
N adventisti
G adventista
D adventistima
A adventiste
V adventisti
L adventistima
I adventistima
Definicija
član kršćanske Adventističke crkve, onaj koji je kršten u Adventističkoj crkvi; subotar
Sintagma
adventisti sedmoga dana kršć. jedna od denominacija Adventističke crkve, izdvojili se u 19. st.