Hrvatski jezični portal

bándo

bándo m

Definicija
onaj koji je bandoglav