Hrvatski jezični portal

oduševljénje

oduševljénje sr

Izvedeni oblici
jednina
N oduševljenje
G oduševljenja
D oduševljenju
A oduševljenje
V oduševljenje
L oduševljenju
I oduševljenjem
množina
N oduševljenja
G oduševljenja
D oduševljenjima
A oduševljenja
V oduševljenja
L oduševljenjima
I oduševljenjima
Definicija
zanos, razdraganost, veliko zadovoljstvo