Hrvatski jezični portal

off

off (izg. ȍf) prid.

Definicija
term.
1. koji nije aktiviran, izvan službe; isključen
2. koji je drugačiji od uobičajenog, normalnog, standardnog; osebujan
3. koji je izvan službenog dijela programa, rasprave, razgovora
Sintagma
offbeat (izg. offbȋt) glazb. stavljanje posebnih melodijskih naglasaka u jazz kompozicijama radi dobivanja neuobičajenog ritma;
off Broadway (izg. off Brȏdvej) naziv za novatorska kazališna strujanja nastala u SAD-u 1950-ih;
off-camera (izg. off kàmera) film. izvan kadra, prostor izvan kadra;
off centri ekon. investicijski fondovi s pravnim sjedištem u zemljama u kojima postoje potpune slobode ili znatne porezne olakšice;
offline (izg. offlȃjn) inform. koji nije priključen (u strujnu mrežu, na Internet i sl.), koji nije povezan s računalom [biti offline], opr. online, v. on2 Δ;
off-road (izg. off rȏud) autom. 1. terenski automobil 2. utrka terenskih automobila na zahtjevnim terenima izvan cesta;
offshore (izg. offšȏr) 1. koji je udaljen od obale, odobalni, opr. inshore 2. ekon. a. poslovi sklopljeni odnosno poduzeća osnovana izvan granica matične zemlje b. povezanost određene djelatnosti ili tehnološkog procesa s iskorištavanjem prirodnih morskih resursa u odobalnom području c. koji se odnosi na istraživanje nafte s morskog dna nedaleko od obale [offshore-platforma];
off the-board (izg. off d bȏrd) bank. 1. transakcije neuvrštenih vrijednosnih papira 2. posebna situacija u kojoj se transakcije velikih količina uvrštenih dionica provode izvan organiziranog centraliziranog tržišta;
off-the-record (izg. off d rèkord) publ. informacija prenesena u tajnosti i povjerenju, kojoj se ne smije navesti izvor; neslužbeno;
off tržište ekon. tržište izvan zakonske kontrole matične zemlje;
off-vlakno fiziol. vlakno živčane stanice koje se aktivira samo pri prestanku djelovanja podražaja
Etimologija
engl.