Hrvatski jezični portal

bànkēt2

bànkēt2 m 〈G bankéta〉

Izvedeni oblici
jednina
N banket
G banketa
D banketu
A banket
V bankete
L banketu
I banketom
množina
N banketi
G banketa
D banketima
A bankete
V banketi
L banketima
I banketima
Definicija
1. kamena klupa uzidana u prozorskoj udubini
2. klupa od punog drva ili sa sjedalom od pletene trske
3. sport prepreka od nasute zemlje na konjskim trkama
4. vojn. stuba u rovu na kojoj stoji vojnik prigodom promatranja ili pucanja
Etimologija
fr. banquette, v. banak