Hrvatski jezični portal

bànka

bànka ž 〈D L -nci, G bȁnākā〉

Izvedeni oblici
jednina
N banka
G banke
D banci
A banku
V banko
L banci
I bankom
množina
N banke
G banaka / banka / banki
D bankama
A banke
V banke
L bankama
I bankama
Definicija
1. ekon. ustanova koja posreduje u novčanom prometu, preuzima štedne uloge, pušta u promet posudbeni kapital i na drugi način posluje na tržištu novca i vrijednosnih papira [emisijska, hipotekarna, kreditna, investiciona banka]
2. mjesto gdje je nešto pohranjeno s određenom svrhom [banka genetskog materijala; banka krvi; banka sperme]
3. tehn. bilo koja skupina sličnih električnih uređaja povezanih u jedan sklop
4. inform. dio računalne memorije
5. pov. žarg. a. kovani komad novca od 10 dinara Kraljevine Jugoslavije b. 10 kuna kao novčana jedinica NDH (bez postojanja kovanog komada novca) c. 10 dinara ili 10 para SFRJ (prije DFJ i FNRJ) bez obzira na materijalni oblik te količine novčanih jedinica
6. žarg. 10 godina u brojenju ljudskih godina [razmijeniti treću (četvrtu itd.) banku, iron. ući u treće (četvrto itd.) desetljeće života]
Sintagma
banka podataka ukupan fond informacija koje prikuplja i pohranjuje neka organizacija, najčešće za računalni pristup i korištenje
Frazeologija
dvije (tri, četiri) banke, pet itd. (do devet) banki razg. žarg. (ob. u šali) dvadeset itd. do devedeset godina (kad se želi reći da ih tko ima više nego što bi se taj čas reklo, da je došao u godine koje okruglim brojem obvezuju ili impresioniraju i sl.)
Etimologija
tal. banca: stol, tezga, stol mjenjača novca ← stvnjem. bank, v. banak