Hrvatski jezični portal

ȍko3

ȍko3 sr

Izvedeni oblici
jednina
N oko
G oka
D oku
A oko
V oko
L oku
I okom
množina
N oka
G oka
D očima
A oka
V oka
L očima
I očima
Definicija
bot. biljka (Zacintha verrucosa) iz porodice glavočika (Compositae); pustošna žutenica
Etimologija
v. oko1