Hrvatski jezični portal

Ȍmsk

Ȍmsk m

Definicija
grad i luka na utoku Oma u Irtiš, 1.166.000 stan.