Hrvatski jezični portal

baràba

baràba m i ž 〈G mn barábā〉

Izvedeni oblici
jednina
N baraba
G barabe
D barabi
A barabu
V barabo
L barabi
I barabom
množina
N barabe
G baraba
D barabama
A barabe
V barabe
L barabama
I barabama
Definicija
1. (Baraba) bibl. razbojnik kojega je, prema Novom zavjetu, svjetina odabrala da bude oslobođen umjesto Krista
2. pov. zast. razbojnik, zločinac
3. pejor. onaj koji je bez potrebnih dobrih svojstava u ljudskom društvu, grub, prost i nasilan čovjek; ološ, propalica
Onomastika
pr. (nadimačko): Baràba (420, Zadar)
Etimologija
grč. Barabbás ← aram. bar ̕ābbā̕: sin oca; ili bar rabba: sin učitelja