Hrvatski jezični portal

open (I)

open (I) (izg. òupen) prid.

Definicija
1. koji nije pokriven, zakriven ili sakriven
2. koji je pristupačan svima
3. koji je spreman raditi, preuzimati poslove i sl.
4. koji je oslobođen predrasuda
Sintagma
open air (izg. open ȇr) term. na otvorenom prostoru, pod vedrim nebom [open-air koncert (za razliku od onoga što se održava u dvorani)];
open-minded (izg. open màindid) koji želi slušati i drugačija mišljenja; bez predrasuda, otvoren, nepristran;
open order trg. dodatne instrukcije na nalogu kojim kupac naručuje robu ili uslugu i određuje uvjete izvršenja;
open shop (izg. open šȍp) ekon. praksa zapošljavanja prema kojoj poslodavac zapošljava i osobe koje nisu članovi sindikata ili nekih posebnih udruga; slobodno zapošljavanje;
open society (izg. open sosàjeti) pol. društvo u kojem svatko ima pravo kritizirati vlast i osporavati autoritete, kao reakcija na totalitarne sustave s ciljem promicanja demokracije; otvoreno društvo;
open ticket (izg. open tìkit) term. avionska karta bez datuma leta; otvorena karta, permanentna karta
Etimologija
engl.