Hrvatski jezični portal

bȃr2

bȃr2 m 〈N mn -i〉

Izvedeni oblici
jednina
N bar
G bara
D baru
A bar
V baru
L baru
I barom
množina
N barovi
G barova
D barovima
A barove
V barovi
L barovima
I barovima
Definicija
fiz. dopuštena mjerna jedinica tlaka izvan međunarodnoga sustava jedinica (bar = 105 Pa, približno 750 mmHg ili 0.987 atmosfere), milibar (100 Pa) se često koristi u meteorologiji za mjerenje atmosferskog tlaka
Etimologija
grč. báros: težina