Hrvatski jezični portal

òpica

òpica ž

Izvedeni oblici
jednina
N opica
G opice
D opici
A opicu
V opice / opico
L opici
I opicom
množina
N opice
G opica
D opicama
A opice
V opice
L opicama
I opicama
Definicija
zool. reg. majmun, jopac
Onomastika
pr. (nadimačko): Òpica (Koprivnica, Ludbreg)
Etimologija
prasl. *opica (rus. ópica, češ. opice) ← stvnjem. affo ≃ njem. Affe ? ≃ skr. kapi-