Hrvatski jezični portal

origìnāl

origìnāl m 〈G originála〉

Izvedeni oblici
jednina
N original
G originala
D originalu
A original
V originale
L originalu
I originalom
množina
N originali
G originala
D originalima
A originale
V originali
L originalima
I originalima
Definicija
1. primjerak nekog djela, isprave ili sl. onako kako je vlastoručno izrađeno ili prvi put napisano
2. a. djelo kako je napisano (prema prijevodima ili interpretacijama); izvornik b. rukopis s kojega se slaže slog, ono što će biti umnoženo i objavljeno
3. a. prvi primjerak (za razliku od kopije) [pokazati original] b. razg. izvorna pjesma koja nije presnimljena s nekog medija, već legalno kupljena i koja se od presnimke razlikuje po kvaliteti [prodavati samo originale] c. inform. razg. legalno kupljen i registriran softver (za razliku od nelicenciranog (piratskog) softvera)
4. pren. a. onaj koji je dobrih, nesvakodnevnih odlika b. razg. onaj koji se ističe neobičnim, čudnim, ali simpatičnim osobinama
Etimologija
lat. originalis ≃ origo: početak, izvor