Hrvatski jezični portal

bàrem

bàrem (bȁr) čest.

Definicija
1. za postavljanje granice [barem deset ljudi]; najmanje, u najmanju ruku
2. za izražavanje želje da se što dogodi ili za pojačavanje želje da se dogodi rečeno ili pretpostavljeno
3. za traženje ili određivanje čega [potrebno je barem malo napora; tražimo barem minimum udobnosti; barem to da se učini]
4. za isključivanje ili odjeljivanje čega od cjeline [ona je barem rekla što misli; barem ja nisam tako naivan; da barem +... kad bi barem +...; da sam barem tako učinio; kada bi barem došla]
Etimologija
tur. bari