Hrvatski jezični portal

ȍsār

ȍsār m

Definicija
geogr. pješčane i šljunčane uzvisine na sjeveru Europe, posljedica otapanja ledene mase
Etimologija
šved. aos: greben