Hrvatski jezični portal

ȍsam

ȍsam br. (glavni)

Definicija
broj koji se obilježava brojkom 8; (redni) osmi = 8.
Frazeologija
sutra osam (dana) za sedmicu dana od sutra (npr. ako je danas utorak, onda u srijedu sljedećeg tjedna)
Onomastika
pr. (nadimačka, ob. prema pučkom običaju da se djeca nazivaju brojem kojim su redom rođena, usp. Oktavijan): Òsmāk (Pakrac, Bjelovar, Delnice, Labin), Òsmakčić (Vinkovci, Županja), Òsmec (Osijek, Zagreb), Osmèričić (Slavonski Brod), Osmíčević (Gunja, Županja, Karlovac), Ósmić (Labin, Istra, Primorje, J Dalmacija, i Osman), Osmòkrović (Gospić, Lika, Prigorje, Z Slavonija), Osmòričić (Ðakovo, I Slavonija), Vòsmek (Garešnica, Z Slavonija), Vòsmik (Rijeka)