Hrvatski jezični portal

òtpor

òtpor m 〈G mn ȍtpōrā〉

Izvedeni oblici
jednina
N otpor
G otpora
D otporu
A otpor
V otporu / otpore
L otporu
I otporom
množina
N otpori
G otpora
D otporima
A otpore
V otpori
L otporima
I otporima
Definicija
1. iskazivanje nezadovoljstva ili neslaganja s kime ili čime; odbijanje, protivljenje (da se kome ili čemu podvrgne)
2. snaga takvog odbijanja ili protivljenja
3. fiz. protivljenje materijala silama koje na njega djeluju [mehanički otpor]
4. psih. svjesna ili nesvjesna psihološka obrana protiv naviranja potisnutih (nesvjesnih) misli u svijest
Sintagma
električni otpor fiz. (simbol R) omjer potencijalne razlike između dvije točke vodiča i struje koja tim vodičem teče; otpor vodiča se mjeri prema toku električnog naboja kroz njega;
oružani otpor oružana obrana;
pružati otpor protiviti se, odupirati se
Etimologija
✧ od- (ot-) + prasl. *porьnъ ≃ *perti: udarati (rus. perét')