Hrvatski jezični portal

bȁrn

bȁrn m 〈N mn bȃrni〉

Definicija
fiz. stara jedinica ploštine (znak b), koristi se za mjerenje udarnih presjeka u nuklearnim interakcijama (b = 10-28 m2)
Etimologija
engl. barn