Hrvatski jezični portal

overseas

overseas (izg. ȏversīz) prid.

Definicija
prekomorski, koji pripada, koji se odnosi na zemlje s one strane svjetskih mora (gledano iz Europe), koji se odnosi na daleke zemlje (Amerika, Australija itd.)
Sintagma
overseas trade (izg. overseas trȇjd) trg. prekomorska trgovina, trgovanje robom iz dalekih zemalja ili u dalekim zemljama (ob. u brodarstvu)
Etimologija
engl.: inozemni