Hrvatski jezični portal

pȁrk

pȁrk m 〈N mn pàrkovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N park
G parka
D parku
A park
V parče
L parku
I parkom
množina
N parkovi
G parkova
D parkovima
A parkove
V parkovi
L parkovima
I parkovima
Definicija
1. omeđeno, pošumljeno zemljište u gradu ili izvan grada s planski zasađenim drvoredima, cvijetnjacima itd., namijenjeno za odmor i rekreaciju
2. ukupni inventar vozila ili strojeva kojim raspolaže kakvo poduzeće, institucija ili država [vozni park]
Sintagma
engleski park park u pejzažu, perivoj;
francuski park detaljno projektiran i izveden park s alejama koje se sijeku pod pravim kutovima ili poput zvijezde, pravilno šišano zelenilo s nizom ukrasa;
nacionalni park prostranije područje pod državnom zaštitom zbog prirodnih ljepota ili rijetke flore i faune;
tehnološki park uređaji i oprema smješteni u nekom prostoru za potrebe učenja i praktične obuke
Etimologija
engl.stfr. parc: zatvoreni prostor