Hrvatski jezični portal

bȁsa

bȁsa ž 〈G mn bȃsā〉

Definicija
kulin. meki polumasni, lički ob. ovčji sir