Hrvatski jezični portal

pȁmēt

pȁmēt ž 〈I -ēti/-ēću〉

Izvedeni oblici
jednina
N pamet
G pameti
D pameti
A pamet
V pameti
L pameti
I pameću / pameti
množina
N pameti
G pameti
D pametima
A pameti
V pameti
L pametima
I pametima
Definicija
1. sposobnost čovjeka da misli, shvaća i prosuđuje, spoznajna sposobnost, sposobnost za otkrivanje odnosa (uzročnosti, istovjetnosti itd.) među činjenicama i stvarima; inteligencija, razum, um
2. prirodna sposobnost, nadarenost za što
3. sjećanje, moć sjećanja, pamćenje [ne dolazi mi u pamet; imao je na pameti (da)]
4. arh. davnina [od pameti od davnine]
Frazeologija
(to je) naknadna pamet zakašnjela pamet, pamet koja se pojavljuje u obliku zakašnjelog iskustva, pamet i mudrost generala poslije bitke;
pamet u se!, pamet u glavu! saberi se, dobro promisli;
(tu) staje pamet to je nevjerojatno, nemoguće;
blizu pameti pametno je, logično je;
biti kokošje pameti biti nesposoban za normalno logično razmišljanje, biti priglup;
biti lake pameti biti brz, lakomislen u donošenju sudova;
biti (držati, imati) na (u) pameti biti (držati, imati) u mislima, misliti na što, o čemu;
biti plitke pameti biti umno ograničen;
daleko (je) od pameti besmisleno je, nemoguće je;
dozvati koga (k) pameti, naučiti koga pameti, utjerati kome pamet u glavu urazumiti koga, prisiliti ga da logički misli i zaključuje;
(doći) dozvati se (k) pameti urazumiti se, sabrati se, dosjetiti se;
duga kosa, kratka pamet iron. arh. žensko je rasuđivanje površno;
gdje ti je bila pamet? kako si mogao učiniti takvu glupost?;
imati više sreće nego pameti uspjeti više stjecajem povoljnih prilika nego sposobnošću;
izašlo mi je iz pameti zaboravio sam;
izvan pameti (biti, doći) nemati, izgubiti sposobnost rasuđivanja;
(kratke) male pameti umno ograničen;
naknadna pamet podr. iron. sposobnost zaključivanja nakon što su počinjene pogreške; iskustvo koje se oblikuje na novim, prije nepoznatim razlozima ili podacima; odluka koja bi se mogla donijeti nakon već donesene neispravne odluke, pamet generala poslije bitke;
ne biti pri (svojoj, zdravoj, čistoj) pameti biti lud;
ne ide mi iz pameti stalno mislim na to;
nije pri svojoj pameti nije normalan;
(ne biti) ni na kraj pameti ni pomisliti o čemu;
pomutiti (pomaknuti, uzeti, zavrtjeti) kome pamet zaludjeti, očarati;
prebirati po pameti prisjećati se, tražiti u mislima rješenje za što;
pun je pameti ko samar svile posl. za onoga koji postupa nerazumno;
sići s pameti poludjeti, izgubiti pamet, izgubiti prisutnost duha, napraviti neki ispad onda kad se izgubi duševni mir ili prestane vladati sobom;
skrenuti (poremetiti, šenuti) pameću izgubiti pamet, postati lud, poludjeti;
smetnuti s pameti zaboraviti;
soliti kome pamet nametati kome svoje mišljenje, prikazivati što u povoljnijoj svjetlosti;
steći pamet opametiti se;
teško onome tko za tuđom pameti ide posl. za onoga koji je nesposoban samostalno rasuđivati;
uvrtjeti u pamet biti posve obuzet nekom mišlju;
vrana mu popila pamet nije u stanju normalno rasuđivati
Etimologija
prasl. i stsl. pamętь (rus. pámjat', polj. pamięć) ≃ pa- + *mętь: um lit. mintis ← ie. *mntis (lat. mens, skr. mati-)