Hrvatski jezični portal

palàtāl

palàtāl m 〈G palatála〉

Izvedeni oblici
jednina
N palatal
G palatala
D palatalu
A palatal
V palatale
L palatalu
I palatalom
množina
N palatali
G palatala
D palatalima
A palatale
V palatali
L palatalima
I palatalima
Definicija
fon. glas koji se artikulira na prednjem nepcu (palatumu) (u hrvatskom jeziku šuštavi palatal, alveopalatali: č, ; pravi palatal: ć, đ, j, nj, lj); nepčanik, nepčani suglasnik
Etimologija
fr., njem.: nepčani ≃ lat. palatum: nepce