Hrvatski jezični portal

pȁra

pȁra ž 〈G mn pȃrā〉

Izvedeni oblici
jednina
N para
G pare
D pari
A paru
V paro
L pari
I parom
množina
N pare
G para
D parama
A pare
V pare
L parama
I parama
Definicija
1. stanje u koje prelazi tekućina pri zagrijavanju
2. jako zagrijan, vlažan zrak
3. vidljive čestice pri izdisanju na hladnom vremenu [para iz usta]
Frazeologija
(biti) pod parom 1. spreman da svaki trenutak krene (o vlaku, parobrodu) 2. razg. koji je zagrijan alkoholom, koji nije trijezan;
izgubiti paru malaksati, izgubiti dah, onemoćati od napora, ostati bez daha;
punom parom 1. punom brzinom (obično o vlaku, parobrodu) 2. žarg. vrlo živo, svom snagom, svim silama
Onomastika
top. mikrohidronimi (ob. za vrela): Parènjak, Pàrilo, Pàrnjā
Etimologija
prasl. *para, *parъ (rus. par, polj. para) ≃ *preti: grijati (rus. pret')