Hrvatski jezični portal

paráda

paráda ž

Izvedeni oblici
jednina
N parada
G parade
D paradi
A paradu
V parado
L paradi
I paradom
množina
N parade
G parada
D paradama
A parade
V parade
L paradama
I paradama
Definicija
1. svečana povorka; svečanost
2. vojn. svečana smotra; mimohod
3. sport a. svečana povorka sportskih organizacija i sl. b. vješt, požrtvovan skok za loptom c. poseban pokret u mačevanju
4. pren. svako nepotrebno isticanje, svaka isprazna svečanost
Frazeologija
lijepa parada! iron. gluposti, koješta, očajno
Etimologija
njem. Parade ← fr. parade ← šp. parada: zaustavljanje