Hrvatski jezični portal

pàra

pàra ž 〈N mn -e, G pȃrā〉

Izvedeni oblici
jednina
N para
G pare
D pari
A paru
V paro
L pari
I parom
množina
N pare
G para
D parama
A pare
V pare
L parama
I parama
Definicija
1. žarg. novac [sitna para malo novca]
2. pov. stoti dio dinara, kao novčane jedinice (u SFR Jugoslaviji ili hrvatskog dinara u Republici Hrvatskoj itd.)
3. (ob. mn) novac, novčana sredstva
4. rij. kovani komad novca općenito; novčić, kovanica
Sintagma
Judina para bibl. novac primljen kao mito za izdajnički posao
Frazeologija
bez pare besplatno, badava;
bijele pare za crne dane (čuvati) posl. štedjeti dok je vrijeme za teške dane;
dobiti koga za pare podmititi koga;
istjerati (izbiti, uhvatiti) paru naplatiti;
kao staru paru (poznaju ga) svuda ga poznaju;
kao paru na dlanu, kao probijenu paru u kesi (poznavati koga) vrlo dobro (poznavati koga);
krvava para teško, s mukom zarađen novac;
ležati na parama, (biti) pun para vrlo bogat;
lijepe (puste, teške) pare (zaraditi) vrlo mnogo novaca (zaraditi);
nemati ni prebijene pare biti bez ikakvih sredstava;
(ne vrijedi) ni dvije pare nikakve vrijednosti nema;
pada para mnogo se zarađuje;
(napraviti, zgrnuti) pare zaraditi mnogo novca;
(stavljati) paru na paru brižljivo štedjeti;
(bacati) prosipati pare mnogo i lakoumno trošiti novac;
(biti) (i on, ona itd. je) svoju paru vrijedan pejor. biti prefrigan, dokazano nepouzdana osoba (ob. u svakodnevnim situacijama kao što su obećanja, obavljanje preuzetih obaveza i sl.);
tvrd na pari vrlo štedljiv, škrt;
(isplatiti, vratiti) (u) paru potpuno, sve (isplatiti, vratiti);
(dobiti, kupiti) za male (sitne) pare (dobiti, kupiti) jeftino
Etimologija
tur. para ← perz. pāre