Hrvatski jezični portal

paradìgma

paradìgma ž 〈G mn -gāmā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N paradigma
G paradigme
D paradigmi
A paradigmu
V paradigmo
L paradigmi
I paradigmom
množina
N paradigme
G paradigama / paradigma / paradigmi
D paradigmama
A paradigme
V paradigme
L paradigmama
I paradigmama
Definicija
1. općenito, primjer, obrazac, uzor
2. fil. a. pov. u platonskoj filozofiji, svijet ideja, prototip stvarnog svijeta u kojem živimo b. skup pravila i metoda koji karakteriziraju neku znanost ili disciplinu
3. gram. uzor u sklanjanju i sprezanju, odnosno za deklinaciju ili konjugaciju [glagolska paradigma; imenička paradigma]
Etimologija
grč. parádeigma: primjer ≃ para- + deiknýnai: pokazivati