Hrvatski jezični portal

nȃvika

nȃvika ž 〈D L -ici〉

Izvedeni oblici
jednina
N navika
G navike
D navici
A naviku
V naviko
L navici
I navikom
množina
N navike
G navika
D navikama
A navike
V navike
L navikama
I navikama
Definicija
1. stalan, uobičajen način postupanja, trajna, ustaljena sklonost [steći naviku; radne navike]; navada
2. način ponašanja kojeg se teško odviknuti
Frazeologija
navika je jedna muka, a oduka dvije (muke) posl. lakše se naviknuti nego odviknuti