Hrvatski jezični portal

n. e.

n. e.

Definicija
krat. oznaka uz godinu koja precizira da se radi o novoj eri (o vremenu poslije rođenja Krista ili poslije »nulte« godine) [dogodilo se 1012. godine n. e.]; p. Kr., opr. pr. n. e.
Etimologija
nova era