Hrvatski jezični portal

nȅpāran

nȅpāran prid.odr. -rnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N neparan
G neparna
D neparnu
A neparna / neparan
V neparni
L neparnu
I neparnim
množina
N neparni
G neparnih
D neparnim / neparnima
A neparne
V neparni
L neparnim / neparnima
I neparnim / neparnima
 
srednji rod
jednina
N neparno
G neparna
D neparnu
A neparno
V neparno
L neparnu
I neparnim
množina
N neparna
G neparnih
D neparnim / neparnima
A neparna
V neparna
L neparnim / neparnima
I neparnim / neparnima
 
ženski rod
jednina
N neparna
G neparne
D neparnoj
A neparnu
V neparna
L neparnoj
I neparnom
množina
N neparne
G neparnih
D neparnim / neparnima
A neparne
V neparne
L neparnim / neparnima
I neparnim / neparnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N neparni
G neparnog / neparnoga
D neparnom / neparnome / neparnomu
A neparnog / neparni
V neparni
L neparnom / neparnome / neparnomu
I neparnim
množina
N neparni
G neparnih
D neparnim / neparnima
A neparne
V neparni
L neparnim / neparnima
I neparnim / neparnima
 
srednji rod
jednina
N neparno
G neparnog / neparnoga
D neparnom / neparnome / neparnomu
A neparno
V neparno
L neparnom / neparnome / neparnomu
I neparnim
množina
N neparna
G neparnih
D neparnim / neparnima
A neparna
V neparna
L neparnim / neparnima
I neparnim / neparnima
 
ženski rod
jednina
N neparna
G neparne
D neparnoj
A neparnu
V neparna
L neparnoj
I neparnom
množina
N neparne
G neparnih
D neparnim / neparnima
A neparne
V neparne
L neparnim / neparnima
I neparnim / neparnima
Definicija
koji je nepar, svaki drugi koji nije djeljiv sa 2 (brojevi 3, 5 itd.)
Sintagma
neparne cijene ekon. uobičajena praksa u određivanju cijena da one završavaju neparnim brojem (ob. 9) jer sugeriraju potrošaču da su bliže nižoj cijeni od one koju iskazuju;
neparni broj mat. cijeli broj nedjeljiv sa dva; lihi broj