Hrvatski jezični portal

neomaltuzijanìzam

neomaltuzijanìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N neomaltuzijanizam
G neomaltuzijanizma
D neomaltuzijanizmu
A neomaltuzijanizam
V neomaltuzijanizme
L neomaltuzijanizmu
I neomaltuzijanizmom
množina
N neomaltuzijanizmi
G neomaltuzijanizama
D neomaltuzijanizmima
A neomaltuzijanizme
V neomaltuzijanizmi
L neomaltuzijanizmima
I neomaltuzijanizmima
Definicija
svjetonazor koji prihvaća i slijedi maltuzijansku teoriju prema kojoj se drži da prirast populacije ide geometrijskom progresijom a rast gospodarstva aritmetičkom te da se stoga prirast novorođenčadi mora kontrolirati i ograničiti
Etimologija
✧ neo- + v. maltuzijanizam