Hrvatski jezični portal

Nȉzozēmskā

Nȉzozēmskā ž 〈D L -ōj〉

Izvedeni oblici
jednina
N Nizozemska
G Nizozemske
D Nizozemskoj
A Nizozemsku
V Nizozemska
L Nizozemskoj
I Nizozemskom
Definicija
geogr. država u Z Europi s izlazom na Sjeverno more, 41.526 km2, 15.302.000 stan., glavni grad Amsterdam, sjedište vlade Den Haag; Holandija