Hrvatski jezični portal

no (II)

no (II) čest.

Definicija
(u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika) itekako, nego što, još kako, da samo znaš [A: Kad Jelena odluči da se kuća uredi, onda nema šale B: no!]