Hrvatski jezični portal

m 〈G nȍa〉

Definicija
kazal.
1. tradicionalna herojska japanska kratka drama s plesom i pjevanjem
2. maska u japanskom kazalištu
Etimologija
jap.: talent, sposobnost