Hrvatski jezični portal

Bàku

Bàku m 〈G Bàkua〉

Definicija
glavni grad Azerbajdžana i luka na Kaspijskom moru, 1.757.000 stan. (1989)