Hrvatski jezični portal

neùtrōn

neùtrōn m 〈G neutróna〉

Izvedeni oblici
jednina
N neutron
G neutrona
D neutronu
A neutron
V neutrone
L neutronu
I neutronom
množina
N neutroni
G neutrona
D neutronima
A neutrone
V neutroni
L neutronima
I neutronima
Definicija
fiz. elementarna čestica, barion, bez električnog naboja i spina 1/2 (fermion), mase približno jednake protonu, sastavni dio atomske jezgre
Sintagma
slobodni neutron neutron koji se nalazi izvan jezgre, raspada se u proton, elektron i elektronski antineutrino s poluživotom od o. 10 minuta
Etimologija
v. neutralan + -on