Hrvatski jezični portal

New York

New York (izg. njẉ jȍrk) m 〈G New Yorka〉

Definicija
1. najveća luka i najveći grad SAD-a, 7,3 mil. stan. (s predgrađima 14,6 mil. stan.)
2. geogr. savezna država u SI dijelu SAD-a, 127.193 km2, 18 mil. stan., glavni grad Albany