Hrvatski jezični portal

nȉsan

nȉsan (nisȁn) m

Definicija
1. jud. a. sedmi mjesec prema aktualnom židovskom kalendaru, označava početak proljeća; mjesec u kojem se slavi Pesah b. sedmi mjesec židovske godine prema računanju od postanka svijeta c. rel. zast. prvi mjesec prema računanju od izlaska židovskoga naroda iz Egipta
2. ožujak/travanj prema gregorijanskom kalendaru (14. travnja do 13. svibnja)
3. mjesec travanj po julijanskom kalendaru
4. isl. arapski naziv za travanj
5. reg. kiša koja pada u ovom mjesecu
Etimologija
hebr. nīcān ← asir., tur. nisan ← arap. nīsān ← asir.