Hrvatski jezični portal

ni2

ni2 m

Definicija
1. lingv. trinaesto slovo grčkog alfabeta
2. pov. u grčkom sustavu bilježenja brojeva oznaka za 50