Hrvatski jezični portal

automobilìstički

automobilìstički pril.

Definicija
kao automobilist, na način automobilista