Hrvatski jezični portal

mala fide

mala fide (izg. mȁla fȉde) pril.

Definicija
u zloj namjeri; zlonamjerno, opr. bona fide
Etimologija
lat.