Hrvatski jezični portal

mȁm

mȁm pril.

Definicija
reg., v. odmah